Navigace: Můj chov papoušků > Krmení > Luštěniny ve výživě

Luštěniny ve výživě

Luštěniny ve výživě papoušků
    Hrách, čočka, fazole, sója či nejrůznější boby - luštěniny; krmiva s
nejvyššími hodnotami stravitelných bílkovin (20-25%). Pro srovnání např.
slunečnice 11%, proso 7%, kukuřice 7%, lesknice 12%. Z toho vyplývá i poměr
bílkovin ke kilojoulům v krmivu, který je u luštěnin zhruba 1:8 - u
slunečnice 1:21, proso 1:19, kukuřice 1:27, lesknice 1:12. Tolik suchá
čísla.
  V uplynulých letech se do výživy papoušků dostala a také úspěšně uplatnila
různá, tak říkajíc cizokrajná, semena. Mezi tyto "novoty" lze jistě počítat
i některé luštěniny (např. boby mungo či katjang), které pro nás byly až do
devadesátých let prakticky neznámé. Pro některé chovatele je podávání
luštěnin papouškům dávno běžnou praxí, byť se před lety museli spokojit jen
s běžnými druhy, jako jsou fazole, hrách, sója apod. a technologii jejich
podávání mají dávno velmi dobře zvládnutou. Jiní chovatelé se ale orientují
jen podle nabídky a doporučení výrobců a právě v tomhle ohledu je situace
poněkud nepřehledná až zavádějící. Bohužel ne všichni obchodníci ovládají
problematiku správné výživy a jediným jejich zájmem je jen a jen zisk. Při
přípravě tohoto článku jsem se na luštěniny záměrně vyptával na burzách i v
"kamenných" obchodech a unisono odpovědí mi bylo, že některé jimi nabízené
směsi je obsahují v dostatečném množství a jak jsou super a jak dobře klíčí.
"Dejte to (směs) prostě naklíčit, propláchněte a je to." Jenže právě to
není tak úplně pravda. Podávání luštěnin sebou nese určité nepatrné riziko,
které lze ovšem velice snadno obejít.
   Podávání uvedené potravní složky s vysokým obsahem proteinů má velký
význam v období zvýšených nároků na organismus. Vyšší podíl proteinů je
významný hlavně pro hnízdící ptáky (před i během hnízdění) a pro ptáky v
období pelichání. Celá věc má ovšem jeden závažný háček, neboť luštěniny
obsahují jisté toxické látky (např. lektiny a taniny) známé pod názvem
inhibitory, které v trávicím traktu savců (člověka nevyjímaje), ptáků ale i
hmyzu brání strávení bílkovin. Luštěniny by proto neměly být zkrmovány
pouze v syrovém stavu, ale rovněž krátce povařené (12-15 minut), protože
vařením se inhibitory inaktivují. V extrémním případě by totiž mohl pták
uhynout na podvýživu i při takříkajíc plném voleti. Příkladem z naší přírody
je v tomto směru třeba sojka, která na podzim konzumuje velké množství
žaludů a nadbytek taninu musí vyrovnávat velkou spotřebou hmyzu.

Obr. 1. Krátké povaření stačí k inaktivaci inhibitorů a přitom nedojde k
nežádoucímu rozvaření, protože měkké rozbředlé luštěniny papoušci často
odmítají.

  Luštěniny mají kromě velkého obsahu bílkovin ještě jednu výraznou
vlastnost a tou je dobrá a relativně rychlá klíčivost. Zdravé kvalitní
luštěniny velice ochotně a rychle klíčí. Klíčivost semen je jak známo jednou
z hlavních známek kvality semen. Klíčení je veskrze žádoucí proces, při
kterém dochází k silné redukci tuků a bouřlivému nárůstu enzymů,
aminokyselin a vitamínů a klíček chráněný slupkou obsahuje kompletní program
přežívání. Podávání klíčených semen má v chovech ptáků svou nezastupitelnou
roli a v současné době bychom již jen těžko hledali zodpovědného chovatele,
který by klíčenými nebo alespoň máčenými semeny své svěřence nekrmil.

Obr. 2. Kvalitní zdravé luštěniny velmi ochotně a dobře klíčí
  A právě na tuto skutečnost zareagovala v současnosti celá řada firem,
které nyní nabízí různé směsi semen, které ve většině případů obsahující
dosti vysoký podíl luštěnin (výrazně zvyšuje množství bílkovin v krmné
dávce). Většinou bývají nabízeny jako tzv. "směsi ke klíčení". Vysoký obsah
luštěnin nepochybně vyplývá z jejich snadné a rychlé klíčivosti a v
kupujících má vzbuzovat dojem zdravější stravy. Problém je, že samotné
klíčení na inaktivaci inhibitorů nemá vliv!!! Přestože má tedy podávání
luštěnin v chovu papoušků své místo, je nutné s nimi patřičně zacházet a
kromě klíčených podávat i vařené. Podle mých zkušeností berou zpočátku
papoušci vařené luštěniny lépe, jsou-li zamíchané do známé směsi semen nebo
smíchané s kousky oblíbené potravy. Luštěniny dnes již nepochybně mají ve
výživě papoušků svou nezastupitelnou roli a díky svým vlastnostem za tu
trochu námahy při jejich přípravě určitě stojí.

AUTOR p Zeman  

 
© usak.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma