Navigace: Můj chov papoušků > Krmení > Virkon S

Virkon S

VIRKON S
vysoce účinný širokospektrální víceúčelový virucidní dezinfekční prostředek

Použití: Virkon S má jedinečnou formulaci, široké spektrum působení a výjimečný bezpečnostní profil pro člověka i zvířata. Při použití dle návodu je vhodný obecně pro dezinfekci povrchů, zařízení, ovzduší, vozidel, obuvi a vodovodních systémů.

Ekologická udržitelnost
Virkon S byl vytvořen v souladu s naším závazkem poskytnout řešení ekologické udržitelnosti. Obsahuje činidla kombinující vysokou účinnost s dobrým ekologickým profilem.
Virkon S je převážně tvořen anorganickými složkami, které se rozkládají v prostředí na jednoduché, ekologicky nevýznamné anorganické soli. Organické složky jsou klasifikovány jako lehce biologicky rozložitelné dle normy OECD a zkušební metodologie EU.
 

 
© usak.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma